POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Celem opracowania niniejszej Polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych.

Polityka prywatności i plików cookies jest zgodna z przepisami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. - w skrócie RODO.

§ 1 Administrator

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Marcin Bobało, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Marcin Bobało KWATERY DLA FIRM” z siedzibą ul. Kopernika 21, 55-095 Mirków, NIP 9111008506.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@kwaterydlafirm.pl

§ 2 Dane osobowe

Zbieramy następujące dane osobowe:

 1. drogą telefoniczną, mailową, poprzez chat, a także podczas rezerwacji wykonywanej osobiście w hotelu:
 • imię i nazwisko/nazwę;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • dane przedsiębiorstwa (wraz z nr NIP);
 1. w trakcie podpisywania umowy:
 • imię i nazwisko/nazwę;
 • adres;
 • NIP, PESEL;
 1. w trakcie meldowania gościa w hotelu (karta pobytu):
 • imię i nazwisko/nazwę;
 • adres;
 • NIP, PESEL;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • nr dokumentu tożsamości;
 1. podczas wypełniania formularza zapisu na newsletter:
 • imię i nazwisko/nazwę;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail);
 1. podczas wypełniania formularza kontaktowego:
 • imię i nazwisko/nazwę;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail).

 

Dane możemy pozyskać również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych (Booking.com, HRS, organizatorów imprez, itp.), jeśli wyrażona została na to zgoda.

Podczas korzystania ze stron internetowych pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera, z którego nastąpiło wejście na stronę, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego).

§ 3 Cele przetwarzania

Dane osobowe Klientów zbierane są przede wszystkim w celu zawarcia i wykonania umowy najmu/świadczenia usług hotelowych, a w tym:

- obsługi rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania,

- monitorowanie korzystania z usług,

- zarządzanie dostępem do pokoi,

- obsługi skarg,

- zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

 

Ponadto, dane zbierane podczas wypełnienia formularzy dostępnych na stronie internetowej, zbierane są w celu wysyłania newslettera, informowania Użytkownika o aktualnościach, nadchodzących wydarzeniach i ofercie specjalnej; w celu prowadzenia działań marketingowych, promocji marek i lepszego poznania wymagań i życzeń Klienta, lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do wymagań Klientów, dopasowania ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych Klientom; zarządzania relacjami z Klientami przed pobytem, w trakcie i po: w tym w celu przesyłania Klientowi dostosowanych wiadomości, tworzenie statystyk i obliczanie wyników handlowych, a także prowadzenia sprawozdawczości, zapewnienia danych kontekstowych wykorzystywanych przez narzędzie proponowania ofert, gdy Klient odwiedza internetową, zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze stron internetowych w tym: poprawy nawigacji, wdrażanie środków zabezpieczających i zapobiegających oszustwom.

§ 4 Podstawa prawna

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i usługi najmu/hotelowej. Bez udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o naszej ofercie noclegowej na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, nie będziemy mogli przesyłać Ci takich informacji.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). W zakresie działań marketingu bezpośredniego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1f RODO). Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu lepszej jakości świadczonych usług dla naszych Klientów poprzez prowadzenie analityki internetowej stron www, analizie odwiedzin, kontaktach z klientami oraz potencjalnymi klientami.

§ 5 Odbiorcy danych osobowych

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

  • Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo stron internetowych.
 • Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie naszych stron internetowych oraz bezpieczeństwo Twoich danych. Podmioty te mogą przetwarzać adresy IP osób, które odwiedzają stronę.
  • Dostawcy usług IT.
 • Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były aktualne, bezpieczne i profesjonalnie zarządzane.
  • Podmioty świadczące obsługę rachunkową.
 • Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.
  • Doradcy prawni.
 • Korzystamy z usług profesjonalnych Kancelarii prawnych, adwokackich, radcowskich, notarialnych.
  • Dostawcy serwisów płatności.
 • Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość dokonania wsparcia finansowego naszej działalności, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.
  • Podmioty świadczące usługi zarządzania bazą gości hotelowych.
 • Korzystamy z usług innych osób do importowania Twoich danych osobowych z formularzy rejestracyjnych do naszej bazy danych.
  • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 • Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.
  • Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych.
 • Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że dane osobowe przekazywane nam w ramach formularza kontaktowego, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że korzystamy z:

Google Analytics

Jest to narzędzie do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających Stronę, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony:

https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

Możesz zablokować instalację cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Możesz w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Piksel Facebook

Na Stronie stosujemy piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Przy jego pomocy uzyskujemy możliwość śledzenia poczynań osób odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie konwersji, względnie kliknięciu na reklamę Facebooka. Dzięki temu możemy określić skuteczność ogłoszeń reklamowych dla celów statystyki i badań rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, to znaczy, że nie widzimy danych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Cię zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Facebook może te dane połączyć z Twoim kontem na Facebooku i zastosować je do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. W tym zakresie Facebook może używać plików cookies i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień patrz: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Jednocześnie informujemy, że Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

§ 6 Prawa Klienta

 

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o naszych nowych aktywnościach oraz ofertach, w tym profilowania opartego na tej podstawie. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, przestaniemy przesyłać Ci tego typu informacje.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych osobowych 

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych 

Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych osobowych 

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innej organizacji pożytku publicznego. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia skargi 

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

 

§ 7 Okres przechowywania danych

 

Co do zasady Państwa dane będą przechowywane na czas wykonania usługi, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających w umowy. W przypadku dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Adresy poczty elektronicznej będą przechowywane przez okres 10 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 8

Pliki cookies

 

 1. Cookies, inaczej „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Tworzone są przez przeglądarkę internetową w momencie odwiedzenia danej strony. Mogą zostać wykorzystane przy ponownej wizycie na stronie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.
 3. Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies do:
  • dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika stron i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy stron z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  • umożliwienia dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (w przypadku występowania reklam na stronie);
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła (w przypadku występowania opcji rejestracji w serwisie);
  • prawidłowego działania rezerwacji online, ofert specjalnych oraz innych funkcji na naszej Stronie www (w przypadku występowania rezerwacji online bezpośrednio na stronie www);
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.
 1. Nasze serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne”  (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • „stałe” (persistent cookies) - pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownik. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 9

Logi serwera

1. Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Opinie

Mile wspominam tu pobyt. Obsługa pomocna i życzliwa

Marek

 

Można się tu naprawde wygodnie wyspać i skorzystać z uroków Wrocławia. Pokoje czyste, łóżka wygodne. Obsługa pomocna, nawet jeśli chodzi o zwiedzanie Wrocławia ;)

Anna 
 

Sprawdź i dodaj opinię

Sprawdź opinie innych naszych gości. Bedziemy jednocześnie wdzięczni jęsli sam(a) wystawisz nam ocenę

Dodaj opinię